محصولات

محصولات >  روغن های گياهي
 • روغن زيتون بي بو سالج

  میوه زیتون حاوی حدود ۶/۱۹%  روغن می باشد .

 • روغن زيتون با بو سالج

 • روغن سويا سالج

  روغن سویا دارای مقام اول از لحاظ میزان تولید در دنیا می باشد .

 • روغن آفتابگردان سالج

   در روغن آفتابگردان سالج حدود ۱۵% اسيد هاي چرب ، اشباع و ۸۵ %  غير اشباع هستند .

 • محصولات