اخبار و تازه‌های سایت

روغن ماهی سبب استحکام استخوانها می شود .

چربی‎‎ هـای‎ امگـا 3 ـ در مـاهـی و روغن‎‎‎‎ آن با بلوکه‎ کردن پروستاگلندین سبـب‎ استحکام‎ استخوانها می شوند. برخی از محققان علوم تغذیه بر این باورند که علت‎ استحکام‎ استخوانها در کسانی‎‎ که‎ ماهـی می‎خورند دریافت‎‎ زیاد کلسیم‎ نیست بلکه‎ وجود چربی‎ های‎ امگا 3 ـ است‎. چرب ‎‎‎ های‎‎ امگا 3 ـ نوعی از چربی هـای غیـر اشباع هستند که‎ در بدن ماهی‎ هـای‎‎ آب هـای عمیق‎ یافت‎ می شوند. پیش‎ ازاین‎‎ محققان اعلام‎ کرده‎‎ بودندکه چربی‎ های‎‎ امگا 3 ـ با جلوگیری از لخته‎ شدن‎‎ خون ، باعث بهبود و جلوگیـری‎ از بـروز حمـلات‎ قلبی‎‎ می شود. این‎‎‎ چـربی‎ ها همچنین سبب‎ تحریک‎ ترشح‎ هورمون رشد می‎‎شوند بنابراین‎ مصرف 2 نوبت‎ ماهی در هفتـه‎‎‎ باعث می شـود که عـلاوه بر پیشگیـری‎ از ایجـاد بیماریهای‎‎ قلبی‎، استخوانهای شما نیز استحکام‎ یابد.


روغن ماهی پوست را شفاف می کند. تأثیر روغن ماهی بر بیماری‌های چشمی تأثیر روغن ماهی در بارداری روغن زیتون و کولیت ‌های روده ای تأثیر روغن زیتون در بهبود جریان خون توصیه ائمه اطهار به مصرف روغن روغن کانولا در برابر سندروم متابولیک ابتلا به سرطان سينه در زناني كه سويا مصرف مي كنند كمتر است . قلب و عروق روغن زیتون نوعی مسکن است .

آرشیو